บทความ

7 ฟีเจอร์การทำงานของ Yakko. Travel Platform

7 ฟีเจอร์การทำงานของ Yakko. Travel Platform

เบื่อหรือไม่ ? กับระบบบริหารจัดการทัวร์ในรูปแบบการทำงานแบบเก่าที่ต้องใช้ทรัพยากรที่มากเกินไป ไม่ว่าจะเป็นพนักงานในการทำงาน ไม่สามารถตรวจสอบบัญชีได้ ใช้เวลานานในการคอนเฟิร์ม บุ๊คกิ้งกันระหว่างตัวแทนการขายและบริษัททัวร์ ไม่สามารถเช็คจำนวนที่ว่าง หรือราคาแบบออนไลน์ได้

ระบบบริหารจัดการงานบริการสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจที่พักและนำเที่ยว ใช้สำหรับบริหารจัดการบุ๊คกิ้งออนไลน์ ระบบ booking online ระบบบริหารจัดการทัวร์ ให้บริการจัดสรรช่องทางการขายห้องพัก, โปรแกรมทัวร์ และสินค้า ที่เชื่อมโยงระหว่างหน้าเว็บไซต์ของคุณมายัง Yakko. Platform

Yakko. Travel Platform คือ ระบบบริหารจัดการงานบริการสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจที่พักและนำเที่ยว ใช้สำหรับบริหารจัดการบุ๊คกิ้งออนไลน์ ระบบ booking online ระบบบริหารจัดการทัวร์ ให้บริการจัดสรรช่องทางการขายห้องพัก, โปรแกรมทัวร์ และสินค้า ที่เชื่อมโยงระหว่างหน้าเว็บไซต์ของคุณมายัง Yakko. Platform

Platform, Travel Platform, แพลตฟอร์ม, ระบบบริหารจัดการ, ระบบ booking online, โปรแกรมทัวร์ , บุ๊คกิ้งออนไลน์,ระบบทัวร์,ซอฟต์แวร์จัดการทัวร์, โปรแกรมเที่ยวภูเก็ต, โปรแกรมทัวร์ภูเก็ต ,ยัคโค้ แพลตฟอร์ม, Yakko

Main Functions ฟังก์ชันการใช้งานหลัก

 • การจัดการ ทัวร์ รถ เรือ และตัวแทนการขาย
 • การจัดการบุ๊คกิ้ง
 • การจัดการทริป
 • การจัดบัญชีและการเงิน
 • การสรุปข้อมูล

Features ฟีเจอร์ของยัคโค้แพลทฟอร์ม

 • Dashboard แดชบอร์ด
  • ข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์
  • เช็คจำนวนการจองได้อย่างง่ายดาย
  • เช็ครายรับแบบสรุปจากหน้าแรก
 • Management ระบบบริหารจัดการ
  • Tour program management (การจัดการโปรแกรมนำเที่ยว) แสดงรายละเอียดของโปรแกรมทัวร์ที่มี สามารถตั้งค่าในส่วน Allotment เพื่อเปิด-ปิด จำนวนที่ว่างในแต่ช่วงตามแต่กำหนด สามารถตั้งราคาแต่ช่วงทั้งราคาผู้ใหญ่และเด็กตามกำหนด
  • Agent management (การจัดการตัวแทนจัดจำหน่าย) แสดงข้อมูลเอเย่นต์รายการการจอง และใบแจ้งหนี้ สามารถเพิ่มเอเย่นต์ได้ สามารถตั้งค่าเครดิตวันการจ่าย, จำนวนวงเงินสูงสุด และราคาที่ให้เอเยนต์แต่ละบริษัทได้
  • Boat management (การจัดการเรือ) แสดงข้อมูลรายละเอียดเรือรวมถึงจำนวนที่นั่งว่างและลูกเรือสามารถเพิ่มหรือแก้ไขเรือได้
 • Booking & Reservation การลงจอง
  • ทำรายการจองทัวร์ และเช็คจำนวนที่ว่างอัตโนมัติ ระบบคำนวนค่ารถอัตโนมัติแต่ละพื้นที่ (ต้องทำการตั้งค่าก่อน) สามารถระบุหมายเหตุหรือความต้องการของลูกค้าในกรณีพิเศษได้
 • Trip Plan ทริปแพลน
  • สามารถดูสรุปภาพรวมการจองของแต่ละโปรแกรม รวมถึง Voucher number, รายละเอียดลูกค้า, สถานที่รับ, เวลานัดรับ แต่ละช่วงเวลาได้ตามกำหนด
 • Income บัญชีรายรับ
  • สรุปยอดรายรับอัตโนมัติ สามารถตรวจสอบยอดคงค้าง หรือยอดที่ชำระแล้วได้แบบเรียลไทม์
 • Invoice ใบแจ้งหนี้
  • เลือกจำนวนบุ๊คกิ้งที่จะเรียกเก็บได้ ใบแจ้งหนี้จะถูกส่งออกไปแบบอัตโนมัติ เลือกค้นหาข้อมูลการจ่ายเงินได้ สามารถอัปโหลดหลักฐานการโอนเงินได้
 • Report Chart สรุปข้อมูล
  • เปรียบเทียบสรุปรายรับเดือนปัจจุบันและเดือนที่ผ่านมา
  • เปรียบเทียบยอดการจองในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา
  • เปรียบเทียบรายรับในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา
  • เปรียบเทียบจำนวนลูกค้าในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา
  • เปรียบเทียบสัดส่วนยอดจำนวน Booking ในแต่ละโปรแกรม
  • ข้อมูลสามารถดาวน์โหลดได้แบบ SVG,PNG และ CSV