เซนโค้

Cenko

ระบบปฏิบัติการที่เป็นตัวกลางใช้สำหรับการรับ-ส่ง แลกเปลี่ยนข้อมูล โดยทำการรับข้อมูลต่างๆจากลูกค้า หรือ เอเจ้น และทำการประมวลผล และเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆภายในองค์กร เช่น ริสแบนด์ ตู้คีออส

ยัคโค้ทราเวลแพลทฟอร์ม
ยัคโค้ทราเวลแพลทฟอร์ม

Cenko System

ยัคโค้โฮเทลแพลทฟอร์ม
ยัคโค้โฮเทลแพลทฟอร์ม

ราคาเริ่มต้น 260,000 บาท