ฟีเจอร์ของยัคโค้แพลทฟอร์ม

Dashboard

แดชบอร์ด

 • ข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์
 • เช็คจำนวนการจองได้อย่างง่ายดาย
 • เช็ครายรับแบบสรุปจากหน้าแรก
ฟีเจอร์ของยัคโค้แพลทฟอร์ม
ฟีเจอร์ของยัคโค้แพลทฟอร์ม
ฟีเจอร์ของยัคโค้แพลทฟอร์ม
Management

ระบบ บริหารจัดการ

 • Tour program management (การจัดการโปรแกรมนำเที่ยว)
 • Agent management (การจัดการตัวแทนจัดจำหน่าย)
 • Boat management (การจัดการเรือ)
ฟีเจอร์ของยัคโค้แพลทฟอร์ม
ฟีเจอร์ของยัคโค้แพลทฟอร์ม
ฟีเจอร์ของยัคโค้แพลทฟอร์ม
Booking & Reservation

ระบบ การลงจอง

 • ทำรายการจองทัวร์ และเช็คจำนวนที่ว่างอัตโนมัติ
 • ระบบคำนวนค่ารถอัตโนมัติแต่ละพื้นที่ (ต้องทำการตั้งค่าก่อน)
 • สามารถระบุหมายเหตุหรือความต้องการของลูกค้าในกรณีพิเศษได้
ฟีเจอร์ของยัคโค้แพลทฟอร์ม
ฟีเจอร์ของยัคโค้แพลทฟอร์ม
ฟีเจอร์ของยัคโค้แพลทฟอร์ม
ฟีเจอร์ของยัคโค้แพลทฟอร์ม
Trip Plan

ระบบ ทริปแพลน

 • สามารถดูสรุปภาพรวมการจองของแต่ละโปรแกรม รวมถึง Voucher number, รายละเอียดลูกค้า, สถานที่รับ, เวลานัดรับ แต่ละช่วงเวลาได้ตามกำหนด
Income

บัญชี รายรับ

 • สรุปยอดรายรับอัตโนมัติ
 • สามารถตรวจสอบยอดคงค้าง หรือยอดที่ชำระแล้วได้แบบเรียลไทม์
ฟีเจอร์ของยัคโค้แพลทฟอร์ม
ฟีเจอร์ของยัคโค้แพลทฟอร์ม
Invoice

ใบแจ้งหนี้

 • เลือกจำนวนบุ๊คกิ้งที่จะเรียกเก็บได้
 • ใบแจ้งหนี้จะถูกส่งออกไปแบบอัตโนมัติ
 • เลือกค้นหาข้อมูลการจ่ายเงินได้
 • สามารถอัปโหลดหลักฐานการโอนเงินได้
Report Chart

สรุปข้อมูล

 • เปรียบเทียบสรุปรายรับเดือนปัจจุบันและเดือนที่ผ่านมา
 • เปรียบเทียบยอดการจองในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา
 • เปรียบเทียบรายรับในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา
 • เปรียบเทียบจำนวนลูกค้าในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา
 • เปรียบเทียบสัดส่วนยอดจำนวน Booking ในแต่ละโปรแกรม
 • ข้อมูลสามารถดาวน์โหลดได้แบบ SVG,PNG และ CSV
ฟีเจอร์ของยัคโค้แพลทฟอร์ม

Agent Web App
เว็บแอปฯสำหรับตัวแทนขาย

ยัคโค้ทราเวลแพลทฟอร์ม

Agent Web App - Booking
การจอง

 • ตัวแทนขายสามารถเช็คจำนวน Booking ได้แบบเรียลไทม์
 • สามารถยกเลิกการจองได้ผ่านเว็บแอปฯ
 • สามารถใช้งานผ่านมือถือ และแท็บเล็ต
 • สามารถอัปโหลดหลักฐานการชำระเงินได้
ฟีเจอร์ของยัคโค้แพลทฟอร์ม