บทความ

Yakko. Travel Platform ระบบบริหารจัดการทัวร์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจที่พักและนำเที่ยว

Yakko-Travel-Platformระบบบริหารจัดการทัวร์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจที่พักและนำเที่ยว

ข้อดีของการใช้ระบบ Yakko. Travel Platform ยัคโค้ทราเวลแพลตฟอร์ม

Yakko. Travel Platform (ยัคโค้ทราเวลแพลตฟอร์ม) คือ ระบบบริหารจัดการงานบริการสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจที่พักและนำเที่ยว ใช้สำหรับบริหารจัดการบุ๊คกิ้งออนไลน์ ระบบ booking online ระบบบริหารจัดการทัวร์ ทั้งโรงแรม บริษัททัวร์ และเอเจนซี่

ระบบบริหารจัดการงานบริการสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจที่พักและนำเที่ยว ใช้สำหรับบริหารจัดการบุ๊คกิ้งออนไลน์ ระบบ booking online ระบบบริหารจัดการทัวร์ ให้บริการจัดสรรช่องทางการขายห้องพัก, โปรแกรมทัวร์ และสินค้า ที่เชื่อมโยงระหว่างหน้าเว็บไซต์ของคุณมายัง Yakko. Platform

เราเป็นซอฟแวร์ที่ให้บริการจัดสรรช่องทางการขายห้องพัก, โปรแกรมทัวร์ และสินค้า ที่เชื่อมโยงระหว่างหน้าเว็บไซต์ของคุณมายัง Yakko. Platform โดยแพลตฟอร์มของเรามีระบบบัญชีออนไลน์ที่เชื่อมโยงบัญชีรายรับ-รายจ่ายแยกประเภทบัญชีอัติโนมัติ อย่างถูกต้อง แม่นยำ และช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจคุณ

เรานำเทคโนโลยีมาแก้ไขปัญหาลดความผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการบริหารบุ๊คกิ้งออนไลน์ สะดวก ปลอดภัย ลดค่าคอมมิชชั่น เพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้ประกอบการ

ข้อเสียของการทำงานรูปแบบเก่า Old Model
  • ใช้พนักงานมากเกิน
  • ไม่สามารถตรวจสอบบัญชีได้
  • ใช้เวลานานในการคอนเฟิร์มบุ๊คกิ้งกันระหว่างตัวแทนการขายและบริษัททัวร์
  • ไม่สามารถเช็คจำนวนที่ว่างหรือราคาแบบออนไลน์ได้
ข้อดีรูปแบบการทำงานโดยใช้ยัคโค้แพลตฟอร์ม New Model
  • สามารถตั้งราคา จำนวนที่ว่างและได้แบบเรียลไทม์
  • ดูจำนวนลูกค้าในแต่ละวันได้ รวมถึง รายรับ และยอดค้างชำระ
  • ลดความผิดพลาดจากการจอง รวมถึงลดจำนวนพนักงานที่เยอะเกินไป
  • ลูกค้าได้รับการคอนเฟิร์มการจองอย่างรวดเร็ว